Kontaktinformation
Här är våra kontaktvägar

Här finner du kontaktvägar till högst ansvarig på varje avdelning. För frågor rörande bokningar hänvisar vi till bokningen.

Alla e-postadresser slutar på @salasilvergruva.se

• Bokningen: Minea Funk
○ Telefon: 0224-67 72 60
○ E-post: bokning

• VD & ekonomi: Jennie Hesslöw
○ Telefon: 0224-67 72 54
○ E-post: jennie.hesslow

• Konferens, försäljning & marknadsföring: Christina Watkinson
○ Telefon: 0224-67 72 58
○ E-post: christina.watkinson

• Visningsverksamhet, museum & logi: Maaike Ouwehand
○ Telefon: 0224-67 72 63
○ E-post: maaike.ouwehand

• Butik: Anki Juthberg
○ Telefon: 0224-67 72 67
○ E-post: anki.juthberg

• Drift & säkerhet: Patrik Fahlström
○ Telefon: 0224-67 72 57
○ E-post: patrik.fahlstrom

Postadress
Sala Silvergruva
Drottning Christinas väg
733 36 SALA

För fakturaadress: kontakta ekonomiavdelningen

Kontakt
Kontaktinformation
Kontakt
Kontaktinformation
Kontakt
Kontaktinformation
Kontakt
Kontaktinformation
Kontakt
Kontaktinformation
  
Facebook
Instagram
Tripadvisor
Bakgrundsbilden:
155 meter
Foto: Lars Olsson
Sala Silvergruva - Årets Turistmål 2016